Bøger / faglitteratur / bibliografier

Forvaltningsret : retssikkerhed, proces, sagsbehandling


Beskrivelse


"Nyt i 6. udgave: Den seneste retsudvikling, herunder ny praksis fra domstolene og Folketingets Ombudsmand. Lærebog i forvaltningsret. Hovedemnet i "Forvaltningsret" er forvaltningsprocessen. Forvaltningsprocessen gennemgås med udgangspunkt i de enkelte proces- og sagsbehandlingsreglers indhold og afgrænsning, som de er beskrevet i bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Ud over hovedemnet, forvaltningsprocessen, er også forvaltningens organisation, hjemmel og prøvelse behandlet i bogen. Herved får læseren et samlet og helhedspræget billede af forvaltningsretten. Målgruppe: Bogens hovedsigte er at fungere som lærebog i forvaltningsret. Fremstillingen har fokus på fagets metodiske aspekter, så de enkelte sagsbehandlingsregler bliver placeret i en bred organisatorisk, materielretlig og prøvelsesretlig kontekst. Om forfatteren: Steen Rønsholdt er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet og dr.jur. på afhandlingen ”Om saglig kommunalforvaltning og kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet”.".

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 136, nr. 2 (2002)

af

af

Karsten Revsbech

Årg. 136, nr. 2 (2002)