Bøger / faglitteratur / lærebøger

Forvaltningsret : lærebog for statskundskab


Beskrivelse


Summary: Forvaltningsret – lærebog for socialrådgivere gennemgår grundigt de grundlæggende forvaltningsretlige regler. Den behandler forvaltningens organisation, retskilder, sagsbehandlingsregler, hjemmel og grundsætningerne om saglighed. Bogen er baseret på forfatterens bog Almindelig Forvaltningsret, men er omarbejdet til at dække pensum i forvaltningsret for socialrådgivere. Sten Bønsing er professor ved Aalborg Universitet, hvor han i mange år har undervist i forvaltningsret på såvel jura som erhvervsjura og statskundskabsstudierne. Sten Bønsing rådgiver også forvaltningsmyndigheder og parter i konkrete sager, ligesom han afholder kurser for forvaltningsmyndigheder.