Bøger / faglitteratur til børn

Fossiler


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Karsten Boll

2008

En ny serie om geologi henvender sig til elever i 7.-9. klasse, hvor trinmål efter 8. klasse i geografi tilgodeses indenfor både Globale mønstre og Naturgrundlaget og dets udnyttelse. Bogen kan bruges i forbindelse med emnearbejde eller opgaveskrivning for målgruppen. Bogen kan også anvendes af interesserede fra 13 år og opefter til interesselæsing.

Bogen er indholdsmæssigt rimelig kompakt i brødteksten, hvilket tydeligst mærkes rent sprogligt med mange fagudtryk, hvoraf de fleste er forklaret i ordforklaringen bagest i bogen. Der er mange gode og tydelige illustrationer, kort og modeller, som understøtter og udvider brødteksten. Derudover har hvert opslag faktabokse og supplerende billedtekster, der adskiller sig fra brødteksten. Bagest har bogen endvidere supplerende litteraturliste og henvisning til danske/nordiske web-adresser til videre information samt stikordsregister. Desuden har bogen indholdsfortegnelse. Serien Geologi indeholder to andre titler Mineraler og Magmabjergarter.

Bogen supplerer Forsteninger (07/24) fra Geografforlaget, Fossilernes liv og historie (05/39) og Klippe, sten & sand (02/19), men er ikke så grundig som Gyldendals guide til danske fossiler (05/25) og Fossiler & forsteninger (03/12).

Bogen er et fint supplement til de øvrige bøger, der er om emnet og vil kunne bruges som overblikslæsning i forbindelse med opgaveskrivning i et geologisk emne.Informationer og udgaver