Bøger / faglitteratur

Fra Danmark til Japan


Beskrivelse


Redegørelse for kriminalitetsrater og -typer i Japan samt undersøgelse af de situationelle og strukturelle forhold, der ligger til grund for, at Japan i sammenligning med Danmark er et lavkriminalitetsland.

Informationer og udgaver