Bøger / faglitteratur / essays

Fra Slumstrup Mark til Paradis


Beskrivelse


Igennem forfatterens og præstens personlige erfaringer og iagttagelser belyses en række centrale temaer i Bibelen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. apr. 2010

af

af

Flemming Faarup

d. 16. apr. 2010

Bogens tekster er velegnede til oplæsning i bibelstudiekredse og i forbindelse med andet menighedsarbejde. Teksterne kan naturligvis også læses af personer, der efterspørger små kristne opbyggelige historier.

Forfatteren er præst og han er kendt for sine meget teksttro holdninger, han har bl. a. skrevet Evangeliet i livets overgange, 2005 og Ægte(fælles)skab : ti teser om kirkens opgave, 2007. Fra Slumstrup Mark til Paradis indeholder 61 små historier samlet i 6 kapitler. Historierne fylder ikke mere end 2 sider. Han fortæller om helt almindelige dagligdags ting og oplevelser, mest fra sin barndom i Sædding. Alle historier har en pointe med henvisning til bibelen, og mange af historierne bliver til små lignelser. Det overordnede mål er at fortælle om en nærværende og vedkommende Gud.

I 2005 fik han udgivet Femogtyve tønder land nordvest for paradis, der på samme måde indeholder små historier.

En bog med små søde og undertiden sjove opbyggelige historier. Efterspørgslen af forgængeren kan sikkert afspejle behovet for denne.


Kristeligt dagblad

d. 7. maj 2010

af

af

Claus Grymer

d. 7. maj 2010