Bøger / faglitteratur

Frem mod middelalderen : mennesker og medier i det åbne rum


Beskrivelse


En kulturhistorisk fremstilling af, hvordan tv og i de senere år internet, mobiltelefon og andre elektroniske medier på en måde har genskabt middelalderens fælles rum, hvor ingen kan skjule sig, i modsætning til skriftkulturens tid, der gav os alle et privat rum.

Anmeldelser (13)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Flemming Faarup

d. 18. dec. 2018

Jan Lindhardt er docent ved Institut for etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet, og han har skrevet bøger om så forskellige!?) emner som Luther, Machiavelli, retorik, politik ogetik. I Frem mod middelalderen påviser JL, at måden at kommunikere på siden middelalderen, fra bogtrykkunstens start, er skiftet fra at være oral til at være literal. Samtidig er det 'rum', hvorikommunikationen foregår blevet mere snævert. Hvor man før var mange, der hørte en taler, kunne man senere sidde alene i sit studereværelse, i sit privatrum, og læse, hvad en anden mener. Pointen ibogen er, at vi i elektronikkens tidsalder, med vores TV og vores PC'ere er ved at vende tilbage til middelalderens kommunikationsform. Vi sidder ofte flere foran skærmen og lytter og ser! I etafsnit 'Religion og kirke i den elektroniske fremtid' knyttes problemstillingen sammen med forkyndelsen. Forf har tidligere i Tale og skrift - to kulturer været inde på dette emne. Lindhardt harmange ting at sige, bådebredt og snævert, men desværre virker det som om for meget er klemt sammen i én bog. Læseren får imidlertid en god hjælp i de godt 200 litteraturhenvisninger. Der er endansk og engelsk opsummering bagest i bogen.


Bibliotekernes vurdering

d. 17. okt. 2003

af

af

Søren Brunbech

d. 17. okt. 2003

Måden vi kommunikerer på er afgørende for forståelsen af en samfundsform og en tidsalder. Biskop og dr.theol. Jan Lindhardts tese er, at vi med de nye elektroniske medier, og især tv, er ved at vende tilbage en arkaisk kommunikationsstruktur, der meget ligner middelalderens. Han holder middelalderens mundtlige kulturform op over for moderniteten der blev skabt på det trykte ord, men som vi nu igen er på vej væk fra i den elektroniske tidsalder. Når det lukkede rum omkring læsningen og skrivningen i den individuelle skriftkultur forsvinder, så får det konsekvenser for individet, for barndommen, for forholdet mand og kvinde, og for den politiske debat. Bogen udkom første gang i 1993 og er ajourført med enkelte nye afsnit hvor bl.a. udviklingen i mobiltelefonering, mails og sms er taget med. Jan Lindhardt er en kendt og populær samfundsdebattør Hans intelligente og velskrevne analyse, der sætter de samfundsmæssige konsekvenser af den frembrusende tv-, pc- og mobilkultur ind i et kulturhistorisk perspektiv, er ikke særlig svær at læse, og i sit tema beslægtet med bøger som Grünbaum Tekno-fetichismen - og drømmen om det gnidningsløse samfund og Thomas Hylland Eriksen Øjeblikkets tyranni.


Weekendavisen

d. 1. okt. 1993

af

af

Johannes Værge

d. 1. okt. 1993


Berlingske tidende

d. 8. okt. 1993

af

af

Torben Weirup

d. 8. okt. 1993


Jyllands-posten

d. 25. sep. 1993

af

af

Grethe F. Rostbøll

d. 25. sep. 1993


Dansk noter

1994, nr. 1

af

af

Erik Erstrup

1994, nr. 1


Det fri aktuelt

d. 24. nov. 1993

af

af

Ole Retsbo

d. 24. nov. 1993


Præsteforeningens blad

Årg. 83, nr. 48 (1993)

af

af

Finn Jacobi

Årg. 83, nr. 48 (1993)


Kredsen

Årg. 60, nr. 1 (1994)

af

af

Peter Thyssen

Årg. 60, nr. 1 (1994)


Information

d. 28. sep. 1993

af

af

Frederik Stjernfelt

d. 28. sep. 1993


Kristeligt dagblad

d. 24. sep. 1993

af

af

Nils Gunder Hansen

d. 24. sep. 1993


Højskolebladet

Årg. 119, nr. 19 (1994)

af

af

Finn Slumstrup

Årg. 119, nr. 19 (1994)


Præsteforeningens blad

Årg. 94, nr. 35 (2004)

af

af

Jes Nysten

Årg. 94, nr. 35 (2004)