Bøger / faglitteratur

Freuds psykologi : en grundbog


Beskrivelse


Systematisk fremstilling af Freuds almenpsykologiske teorier: om personligheden, dens opbygning, dynamik og udvikling.

Anmeldelser (9)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. juli 2002

af

af

Claus Bundgaard

d. 3. juli 2002

Den nu afdøde amerikanske psykologs bog om Freud er skrevet i 1956 og udkom første gang på dansk i 1960. Inden for sin genre er den efterhånden blevet et standardværk, når man skal forstå de overordnede principper bag Freuds væsentligste invention, psykoanalysen. Men egentlig er det forfatterens hensigt at fremhæve Freuds betydning som teoretiker. Ikke for at lægge afstand til hans indsats for den kliniske psykologi, men for at trække hovedlinierne op i den store psykologs livsværk, som han aldrig selv fik formuleret i noget sammenhængende skrift. Ved at nedtone det patologiske i Freuds erfaringsmateriale, kommer hans originale tænkning til at fremstå mere almen og derved brugbar i mange flere sammenhænge, der omfatter menneskets psyke. Det er således ikke bare Freud for begyndere, men en bog der bringer orden i og definition af de mange begreber, han introducerede. Bortset fra omslaget er denne udgave identisk med 2. udgave fra 1987, som man hermed får en mulighed for at supplere.


Fyns tidende

d. 16. nov. 1960

af

af

Helge Sørensen

d. 16. nov. 1960


Dagens nyheder

d. 2. sep. 1960

af

af

Poul Martinsen

d. 2. sep. 1960


Berlingske aftenavis

d. 6. sep. 1960

af

af

K. Grue-Sørensen

d. 6. sep. 1960


Information

d. 27. sep. 1960

af

af

David Favrholdt

d. 27. sep. 1960


Kristeligt dagblad

d. 18. okt. 1960

af

af

Sigfrid Dohn

d. 18. okt. 1960


Gymnasieskolen

årg 71, nr 7 (1988)

af

af

Lars Mikkelsen

årg 71, nr 7 (1988)


Fyens stiftstidende

d. 27. nov. 1987

af

af

Mogens Petersen

d. 27. nov. 1987