Bøger / faglitteratur

Personlighedspsykologi


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. sep. 2015

af

af

Grethe Lorentzen

d. 8. sep. 2015

Redegørelse for, og sammenligning mellem personlighedsteorier fra psykologiens barndom til nu. Primært til studier fra gymnasieniveau.

Bertelsen er professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og dette er 2. udgave af bogen. Han redegør her for de forskellige retninger indenfor personlighedspsykologien, der historisk har afløst hinanden, som fx psykoanalyse, dybdepsykologi, behaviorisme, objektrelationspsykologien, handlingsteorier, humanistisk psykologi og eksistentialisme. Bogen indleder med afsnit om personlighedsbegrebet samt personlighedspsykologiens empiriske grundlag, dvs. opgaver, redskaber og metoder. Bogen slutter med kommentarer til de store spørgsmål i personlighedspsykologien.

Fagligt velfunderet, og særdeles god formidling af teorier om personligheden. Bogen skal især fremhæves for den metamodel, Bertelsen anvender, som gør det så meget nemmere for læseren at sammenligne de forskellige teorier med hensyn til deres ståsted, og det perspektiv de anlægger på personlighed.

Der er kun få tekstændringer fra 1. udgave, men ændret layout med farve gør det mere interessant at læse billederne, og enklere at læse Bertelsens metamodeller. Mærkelige menneskePersonlighedspsykologi er for lægfolk om moderne personlighedspsykologi. Personlighedspsykologi er for studerendeDer er kun få tekstændringer fra 1. udgave, men ændret layout med farve gør det mere interessant at læse billederne, og enklere at læse Bertelsens metamodeller. Mærkelige menneske er for lægfolk om moderne personlighedspsykologi. er for studerende.