Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Fuglene omkring os


Beskrivelse


Beskrivelse af 307 fuglearter i Danmark og Nordvesteuropa med deres udseende, udbredelse, trækforhold og levevis. Med farvetegninger af alle fuglene.