Bøger / faglitteratur til børn / encyklopædier

Nordens fugle


Beskrivelse


315 arter beskrives ud fra, hvor arten ses, hvordan den oftest ses, udseende, udbredelse, trækforhold, fugleforhold og føde. For hver art findes et udbredelseskort samt farvefotos, som bl.a. viser fuglen i dens naturlige miljø.

Anmeldelser (12)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. feb. 2006

af

af

Søren Brunbech

d. 27. feb. 2006

Den kendte ornitolog Benny Génsbøl beskriver de 315 fuglearter, der yngler eller jævnligt ses i de nordiske lande. Den vigtigste hjælp til at bestemme den enkelte art er tegningerne på farvetavler, hvor fuglen afbildes i karakteristiske positurer og med en tilhørende tekst på siden overfor, hvor der fremhæves særlige kendetegn, sammenlignes med andre arter og hvor også stemmen beskrives. Ved siden af det, er der en generel beskrivelse af arten, hvor man får at vide hvor den ses, dens udbredelse, hvor stor bestanden er, træk- og yngleforhold og fødevalg. Denne beskrivelse er ledsaget af farvefotografier. Det er en smuk og velfungerende fuglebog både for de mere og de mindre øvede fuglekikkere. Der er sket væsentlige ændringer i forhold til de tidligere udgaver, idet alle farvetavlerne er nytegnede af Jens Frimer Andersen og Bjarne Bertel, og alle fotografier er skiftet ud. På tekstsiden er den vigtigste ændring at bestandsangivelserne er ajourført. De tidligere udgaver kan dog sagtens bruges stadigvæk. Politikens store fuglebog, 2004, der også dækker Norden, Fugle i felten, 2004, der dækker hele Europa, og Danmarks store fuglebog, 2004, er alle tilsvarende nyttige og anvendelige fuglehåndbøger af høj kvalitet.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

Denne felthåndbog, der er i formatet 20 x 13 cm., indeholder beskrivelser af 309 arter, som kan ses i Norden (Island er dog ikke med). / Hver fugl beskrives efter et bestemt system: l/Hvor sesarten? 2/Hvordan ses arten oftest? 3/Udseende. 4/Udbredelse. 5/Trækforhold. 6/Yngleforhold og 7/Føde. Næsten alle arter illustreres med et godt farvefotografi. Udbredelsen ses på konturkort overNorden, hvor yngleområder og vinterkvarterer er angivet med farver. Desuden findes vellignende farvetegninger af arterne. De er placeret i grupper, så det er muligt at sammenligne beslægtede arter.Da disse farveplancher findes spredt i bogen, kan bestemmelse af en observeret fugl imidlertid tage lidt tid. I forbindelse med plancherne findes beskrivelser af de forskellige arters sang. Bagesti bogen er der artsregistre med danske og latinske navne. / Bogen indeholder naturligvis færre arter end f.eks. Europas Fugle og Felthåndbog over Europas Fugle (87/30). Til gengæld er beskrivelsenaf arterne bådelet læselig og grundig, ligesom det ikke har været nødvendig at bruge så mange forkortelser. / Bogen er en oplagt anskaffelse til folkeskolen. Den kan indgå i skolebiblioteketsbasissamling, og den kan benyttes som håndbog i biologi fra 5. eller 6. kl.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Brunbech

d. 18. dec. 2018

Bogen er en felthåndbog til bestemmelse af de fuglearter man kan træffe i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Den er blevet til i et dansk-svensk samarbejde, hvor den anerkendte danskeornitolog Benny Génsbøl er ansvarlig for teksten til den danske udgave. Bestemmelsen sker ved farvetegninger og farvefotografier. Ved at begrænse sig til nordiske fugle er der blevet plads til enbredere beskrivelse af den enkelte art end f.eks. i Peterson: Europas fugle (1985) og Perris: Felthåndbog over Europas fugle (87/30). Udover standardoplysninger om udseende, yngleforhold, føde etc.får man således ret detaljerede beskrivelser af lokaliteter og udbredelse for arten i Danmark. Farvetegningerne er af høj kvalitet, og det udsøgte udvalg af fotografier er både dekorative og tilreel hjælp ved bestemmelsen, fordi det viser fuglene i karakteristiske situationer i deres naturlige omgivelser. Teksten er uden unødig fagterminologi, og da både tekstdelen og artsudvalget tagerspecielt hensyn til danskeforhold, er det en mere velegnet guide for den uøvede fuglekigger end de iøvrigt glimrende internationale fuglestudier, der foreligger på dansk. Det store udbud af godefuglebøger der er på markedet vil dog begrænse efterspørgslen.


Bibliotekernes vurdering

d. 3. juni 1997

af

af

Søren Møller

d. 3. juni 1997

Kort indledning om fuglenes fjerdragt, trækforhold og danske fuglelokaliteter. Så følger hoveddelen, som er en gennemgang af 308 arter, som forekommer regelmæssigt i de skandinaviske lande. Artsbeskrivelserne er klart delt ind i levested, udseende, stemmer, udbredelse, yngleforhold og føde. I forhold til en del andre fuglebøger er artsbeskrivelserne temmelig fyldige. Illustreret med gode farvefotos af alle arterne i naturlige omgivelser, suppleret med farvetegningsplancher, hvor flere arter kan sammenlignes. I forhold til 3. udgave, som udkom i 1995, er der rettet i en del udbredelseskort og bestandsoplysninger, og enkelte farveplancher er skiftet ud med nogle, der er lidt mere detaljerede og tydelige.


Berlingske tidende

d. 23. juni 2006

af

af

Lars Handesten

d. 23. juni 2006


Dansk Ornithologisk Forenings tidsskrift

årg 81, nr 3/4 (1987)

af

af

Peter Lyngs

årg 81, nr 3/4 (1987)


Information

d. 7. juli 1987

af

af

-Och

d. 7. juli 1987


Kaskelot. Pædagogiske særnumre

nr 65 (1988)

af

af

Mogens Rotbøl

nr 65 (1988)


Politiken

d. 24. juli 1987

af

af

Jens Kerte

d. 24. juli 1987


Jyllands-posten

d. 8. aug. 1987

af

af

Poul Blak

d. 8. aug. 1987


Vestkysten

d. 1. aug. 1987

af

af

Ulf Gudmundsen

d. 1. aug. 1987


Berlingske tidende

d. 15. aug. 1987

af

af

Margrethe Eli

d. 15. aug. 1987