Bøger / faglitteratur


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Om gæssenes livsbetingelser og deres tilpasningsmuligheder til de forskellige miljøer, de møder i løbet af året.

Indhold

De grå gæs ; Rajgæssene ; Fældningstræk ; Livet på overvintringspladserne ; Gæssenes fødevalg ; Gåsejagt


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

Natur og Museum, der udgives af Naturhistorisk Museum i Århus, er en serie af hæfter, der hver omhandler ét biologisk emne. Hæfterne kan fås i abonnement (4 stk. årligt) eller i løssalg.Nærværende hæfte fortæller om gæs. Vi hører om deres yngleforhold, trækruter og vinterkvarterer, og om hvorledes flokadfærd og fourageringsmuligheder har indflydelse på fuglenes ynglesucces. I desenere år har de fleste gåsearter været i fremgang, hvilket har givet problemer for en del landmænd. Også dette emne behandles. Til sidst lidt om gåsejagtens betydning. Hæftet er illustreret medfotografier, diagrammer, kort og tegninger af udmærket kvalitet. En farvetavle (med tilhørende artsbeskrivelse) indeholdende de i Danmark forekommende gåsearter, må fremhæves som særdelesvellykket. Hæftet, der indeholder oplysninger om de seneste videnskabelige undersøgelser, giver et godt kendskab til gæssene og deres levevilkår. I skoleregi henvender det sig nok mest tilbiologilæreren, men kan også benyttes ivalgfaget biologi i folkeskolens ældste klasser.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Else Lerche

d. 18. dec. 2018

Forf. til dette nummer af »Natur og Museum« er ansat på Vildtbioloisk Station, hvor han bl.a. koordinerer tælling af gæs i Europa. Han giver en kort gennemgang af arter og bestande af gæs iEuropa. I DK yngler kun grågåsen, mens 8 arter optræder som trækgæster. Med grågåsen som udgangspunkt fortælles om de store miljøskift gæssene kommer ud for, når de skifter mellemyngleplads/fældningsplads og overvintringsplads, samt hvor væsentligt det er, at de af hensyn til fødeoptagelse kommer på det rette tidspunkt. De nyeste teorier angående den indflydelse,gåseflokkens sociale liv har på gæssenes ynglesucces præsenteres. Gæssenes utrolige evne til at tilpasse sig narturændringer, oftest menneskeskabte, omtales, også den konflikt det ofte giver mellemgæs og landmænd. Den meget informative og komprimerede tekst er velskrevet. Da den er sat i 2 spalter og rigt ill., er den indbydende ar gå i gang med. Ill.materialet består af udbredelseskort,trækruter, kurver, tabeller, farveplancher afarterne og tegninger og fotos i s/h som farve. Utroligt mange oplysninger præsenteres i dette lille hæfte, det er et fint supplement tilvoksenafdelingen. For børn er den for vanskelig. Forside i farve af Bramgæs.