Bøger / faglitteratur

Genmodificerede planter


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. aug. 2005

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 17. aug. 2005

Debatten om genmodificering – eller gensplejsning – toppede for et årti siden. Den mundede ud i at EU vedtog en pause på 6 år til forskning for at indsamle viden. Bogen prøver at opsamle, hvad man i denne periode har fundet ud af på det miljømæssige område, altså ikke på sundheds- eller samfundsområdet. Den gennemgår indledningsvis baggrund, historie og begreber. Dernæst ser den på afgrøderne, ukrudt og skadedyr. Samt gennemgår forsøgsprocedurer og hvordan man i dag godkender frø af genmodificerede planter i EU og Danmark. Bogen nævner såvel fordele som problemer, bl.a. spredning fra kulturplanter til ukrudt af modstandsdygtighed over for sprøjtemidler, forurening af grundvandet, konsekvenser for dyrelivet. Også de modsatrettede interesser: landmændene, dyrene, økologien osv. Bogen er illustreret med talrige farvefotoer af især grøntsager, diagrammer, tabeller og bokse. Sprogligt henvendt til alle interesserede i emnet: forbrugere, politikere, debattører osv. Holdningerne til genmodificering er forsøgt afvejet mod hinanden. De fire forfattere er seniorforskere ved Danmarks Miljøundersøgelser.


Praktisk økologi

Årg. 25, nr. 6 (2005)

af

af

Ane Bodil Søgaard

Årg. 25, nr. 6 (2005)


Dansk kemi

Årg. 86, nr. 12 (2005)

af

af

Carsten Christophersen

Årg. 86, nr. 12 (2005)