Bøger / faglitteratur

Vækst & bæredygtighed


Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. juli 2015

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 21. juli 2015

Om globaliseringens udfordringer, vækst, bæredygtighed, ledelse og Danmarks fremtid. For læsere med interesse for ledelse og globaliseringens udfordringer.

En bog om ledelse i Danmark som medtænker, at bæredygtighed er en vigtig bestanddel i den måde vi anskuer fremtidens samfunds- og virksomhedsudvikling på. I bogen analyseres samfundet under forvandling, og hvordan mange års måder at tilrettelægge arbejds- og konkurrenceforhold på sammen med den fremherskende vækstmentalitet står i modsætning til nødvendige bæredygtige løsninger. Der argumenteres for nødvendigheden af at gå nye veje og se nye muligheder som forudsætning for at imødegå kriser og global splittelse.

Bogen er et opgør med den traditionelle måde at anskue ledelse, vækst og arbejdsforhold på. Den omfattende bog er præget af forfatterens store viden som ledelses- og samfundsdebattør, og hans engagement i at tænke nyt, for at løsninger skal være holdbare på den lange bane. Bogen er velskrevet, velargumenteret og med et personligt approach, og dens brede analysetilgang gør den til interessant læsning for mange andre end læsere af egentlig ledelseslitteratur.

Kun små ændringer i forhold til 1. udgaven fra 2014. Derudover er forfatteren medforfatter til Bæredygtig ledelse og en lang række andre bøger om ledelse, organisationer, skolepolitik m.v.


Bibliotekernes vurdering

d. 13. feb. 2014

af

af

Søren Brunbech

d. 13. feb. 2014

Henvender sig ikke kun til forfatterens store skare af læsere med interesse for moderne ledelsesteori, men også bredere til læsere med interesse for globaliseringens udfordringer.

Steen Hildebrandt er professor i organisations- og ledelsesteori og en flittig samfundsdebattør. Når politikere i dag taler om reformer, taler de om løbende forbedringer af et system, der skal bringe os tilbage til vækstsporet før finanskrisen. Men det, der er behov for, er en transformation af selve systemet for at kunne imødekomme de globale udfordringer, der fordrer at vi som civilisation må ændre adfærd. Det kræver omfattende ændringer, der hviler på bæredygtige principper, og på værdier og ledelsesformer, der fremmer kreativitet og diversitet. Som i de øvrige af Hildebrandts bøger, trækkes der lange linjer i samfundsudviklingen på baggrund af en omfattende læsning af international litteratur om nye tendenser og strømninger i tiden.

Bogen videreudvikler tankerne fra forfatterens Bæredygtig ledelse : ledelse med hjertet, 2012. Peter Kemp Verdensborgeren : pædagogisk og politisk ideal for det 21. århundrede, 2013 beskæftiger sig også med det etiske fundament for livet i en globaliseret verden.

Steen Hildebrandt giver her en bred gennemgang af de udfordringer, virksomheder og samfundet står over for i en verden, der er under drastisk forvandling og peger på nødvendigheden af et paradigmeskift fra det kortsigtede vækstbegreb til en bæredygtig udvikling.


Berlingske tidende

d. 27. apr. 2014

af

af

Henrik Ørholst

d. 27. apr. 2014


Jyllands-posten

d. 9. feb. 2014

af

af

Ulla Bechsgaard

d. 9. feb. 2014