Bøger / faglitteratur

Gerontologi : perspektiver på ældre mennesker


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Viden om gerontologi er vigtig for forståelsen af de ældre mennesker, som sundhedsprofessionelle møder i deres arbejdsliv. Udgangspunktet for denne bog er, at det er normalt at ældes, og at der findes mange forskellige måder at ældes på, ligesom der er store variationer i ældre menneskers livsforløb og levemåde. Bogen formidler således et bredt perspektiv på ældre mennesker og de emner, de sundhedsprofessionelle støder på i mødet med disse mennesker. Bogen er opdelt i tre dele: [1] At være ældre – set i et samfundsmæssigt perspektiv bl.a. med kapitler om aktiv aldring, aldersgengivelse i medier, fattigdom blandt ældre samt livet som ældre med migrationsbaggrund. [2] Det aldrende menneske – et udtryk for mange normaliteter bl.a. med kapitler om at leve og ældes som LGBT-person, ældre, der lever deres liv på gaden, og ældre, der tilbringer deres otium i syden. [3] Når det aldrende menneske bliver sygt eller svækket bl.a. med kapitler om sårbarhed i ældrelivet, hverdagsrehabilitering i hjemmet, samt tab af liv eller livsledsager i alderdommen. De fleste af bogens kapitler er forankret i de enkelte forfatteres egen forskning, og i kraft af forfatternes forskellige faglige baggrunde har bogen et stærkt tværvidenskabeligt præg. Gennem cases og eksempler fra det levede hverdagsliv viser bogen en bred vifte af måder at ældes på og lægger dermed op til refleksion og et kritisk blik på en stereotyp opfattelse af ældre og aldring. Bogen kan læses i sin helhed eller som enkeltstående kapitler. Den retter sig primært til studerende og undervisere på de sundhedsfaglige og socialpædagogiske professionsuddannelser samt på de sundhedsfaglige diplom-, master- og kandidatstudier. Bogen henvender sig også til sundhedsprofessionelle, der arbejder med ældre mennesker.

Anmeldelser (2)


Sygeplejersken

Årg. 118, nr. 11 (2018)

af

af

Marianne Mahler

Årg. 118, nr. 11 (2018)