Bøger / faglitteratur

Globale medier i verdens brændpunkter : religion, politik og kultur


Beskrivelse


Med udgangspunkt i regioner der er karakteriserede ved politiske konklikter og hurtige forandringsprocesser - som Kina, Rusland og Mellemøsten - belyses hvordan konventionelle og nye medier udfordrer eksisterende magtstrukturer.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. jan. 2009

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 19. jan. 2009

Antologiens 8 bidragydere har alle en akademisk baggrund, og bogen henvender sig til professionelle, forskere, studerende og folk der er optaget af mediernes rolle i en global verden.

Antologien har til formål at analysere de nye mediers rolle, deres mulighed for at generere en fri og offentlig debat, og de konsekvenser deres gennemgribende udvikling har haft for politik, kultur og religion i udvalgte konfliktområder bl.a. Kina, Rusland, Holland og Iran. Medierne får større og større betydning også i en magtmæssig sammenhæng hvor de på samme tid udfordrer gældende magtstrukturer og giver magthaverne nye værktøjer i hænderne til magtudøvelse og kontrol. Der er bidrag om et hollandsk livsstilsmagasin for kvinder med muslimsk baggrund, om webblogs i Rusland, om skabelse af lokal modoffentlighed hos den koptiske kirke i Egypten, om undersøgende og dybdeborende journalistik i kinesisk tv, internetmedier i Iran og arabisk satellit-tv.

Flere bøger beskæftiger sig med massemediernes rolle i globaliseringsprocessen fx Rasmussen: Globalisering, massemedier og kulturel forandring, 2003. Nærværende bog adskiller sig bl.a. ved fokus på konkrete cases og emneområder.

Et aktuelt og interessant bidrag til forståelse af medieudviklingens konsekvenser for udviklingen inden for kultur, politik og religion i nogle udvalgte områder i verden præget af konflikt og forandring.


Politiken

d. 21. feb. 2009

af

af

Anders Jerichow

d. 21. feb. 2009


Religion

2009, nr. 4

af

af

Merete Munk

2009, nr. 4


Politik

Årg. 13, nr. 4 (2010)

af

af

Rune Saugman

Årg. 13, nr. 4 (2010)Informationer og udgaver