Bøger / faglitteratur / bibliografier

God kvalitet i ældreplejen : sådan vægter ældre, plejepersonale og visitatorer


Beskrivelse


Rapporten om, hvilken slags kvalitet i ældreplejen der er vigtigst og for hvem. De ældre vægter rengøring højere, end plejepersonalet og visitatorer gør. Samtidig er der generel enighed om at det vigtigste for kvalitet i ældreplejen er, at plejepersonalet udviser respekt over for de ældre.