Bøger / faglitteratur / grammatikker

Grammatik over det danske sprog. Bind 3 : Sætningen og dens konstruktion


Beskrivelse


Grammatikken er en beskrivelse af det danske sprog. Den fungerer dels som en teoretisk beskrivelse af dansk grammatik, og dels som et praktisk opslagsværk.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. maj 2011

af

af

Jytte Bræmer

d. 30. maj 2011

Til sprogforskere og studerende indenfor områderne lingvistik og filologi.

Det er sjældent, at man sidder med noget i hånden, som man med sikkerhed kan karakterisere som et hovedværk; et begreb, der sjældent anvendes mere. Denne 3 binds grammatik på tilsammen små 2000 sider har været under udarbejdelse gennem mere end 15 år. Det er blevet muliggjort via forskningsmidler fra det daværende Statens Humanistiske Forskningsråd samt fondsmidler fra Oticon Fonden. Grammatikken har i sagens natur en detaljeringsgrad og et fagligt niveau, så det udelukkende er fagfolk på et højt videnskabeligt niveau, der vil have fuldt udbytte af den. Første bind indledes med en sprogvidenskabelig gennemgang, og dernæst en syntaktisk gennemgang af ordklasser, strukturer mv. Bogen angriber grammatikken udfra en normativ vinkel, forstået på den måde, at det er det sprog, der rent faktisk tales af den almindelige dansker, der er genstand for analyserne og de mange sproglige eksempler. Trods det fyldige stikordsregister, så vil det på grund af de mange faglige termer ikke lige være nemt for menigmand at anvende det som opslagsværk. Dette til trods vil det være et værk, der bør være at finde på de fleste biblioteker.

Den vil formodentlig afløse det tidligere hovedværk på området: Aage Hansens Moderne dansk fra 1967. Lægmand vil være bedre og hurtigere tjent med Becker-Christensen: Politikens nudansk grammatik, 4.udg. 2011 eller lignende.

Hovedværk om dansk grammatik på et højt detaljeringsniveau.


Weekendavisen

d. 19. maj 2011

af

af

Lars Heltoft, Erik Hansen

d. 19. maj 2011


Rask

Vol. 37, apr. (2013)

af

af

Hans Götzsche

Vol. 37, apr. (2013)