Bøger / faglitteratur til børn / grammatikker

Grammatiknøglen - almen del : almen sprogforståelse
Grammatiknøglen - latindel


Beskrivelse


En elevhenvendt bog til almen sprogforståelse (AP) tilrettelagt ud fra den nye 2020-læreplan. Bogen udgives som en vendebog, hvor eleverne læser almendelen fra den ene side og latindelen fra den anden.