Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Grønlandske børn i Danmark


Beskrivelse


Undersøgelse af grønlandske børns forhold i Danmark. Rapporten gør rede for, om mødrene opfatter børnene som grønlandske eller danske, børnenes skolegang og fritidsaktiviteter, børnenes trivsel, familiernes ressourcer og statistiske sammenhænge mellem ressourcer og trivsel.