Bøger / faglitteratur

Grundbog i gestaltterapi : med øvelser til selvterapi


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Adda Lykkeboe

d. 19. dec. 2018

I 1975 udkom på dansk Perls Gestaltterapi. Grundbogen her er 1. bind af Gestalt Therapy i to bind. Bogen beskæftiger sig i overvejende grad med den praktisk/terapeutiske del af gestaltterapien. Bind 2 er endnu ikke oversat, men indeholder fortrinsvis filosofien bag den gestaltpsykologiske livsanskuelse. Gestaltterapien, som Perls udformer den, er en følelsesorienteret terapi, hvor rollespil, brug af fantasien, brug af ordet »jeg« i stedet for »det«, at tære at tale TIL mennesker i stedet for OM alle er aspekter i det arbejde, der tilsigter at tage ansvar for egen adfærd og dens følger. Der postuleres ikke, at mennesker med alvorlige psykiske forstyrrelser kan hjælpes med denne metode alene. Bogen er opbygget således, at læseren føres frem gennem selveksperimenter, hvis gennemførelse skal medføre øget opmærksomhed og følelsesintensitet. Jeg finder den gestaltpsykologiske retning (udformet af Köhler, Koffka og Wertheimer) særdeles spændende og velegnet til selvtræning. Bogen er isamme lødige klasse som James, Muriel: Født vinder, 1976 og Harris, Thomas: Jeg er ok - du er ok, 1974.


Information

d. 21. okt. 1977

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 21. okt. 1977