Bøger / faglitteratur

Grundbog i NLP kommunikation og terapi. Bind 2 : Personligheden i udvikling


Beskrivelse


Vejledning i hvordan man kan lære at styre sin hjerne til bevidst at arbejde med sanseindtryk og derved ændre holdning til sig selv og sine omgivelser.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. jan. 1996

af

af

Inge M. Ejsing

d. 4. jan. 1996

I 1993 udgav forfatteren første del af grundbogen, hvor han redegjorde for NLP-teoriens baggrund og en del af dens metoder til omprogrammering af vores psykiske bearbejdelse af den ydre virkelighed. I anden del fortsætter han sin beskrivelse, dels med en redegørelse for nogle af psykens funktioner, som de opfattes ifølge NLP, og dels med en indføring i en række NLP-metoder, som f. eks. brug af specielle sproglige kommunikationsmønstre, hypnose- og trancetilstande og metaforisk kommunikation. Bogen indeholder en række skemaer til testning af egen personlighed, nøje beskrivelser af terapeutens rolle i forskellige situationer, og desuden en række case-stories. I denne bog er det først og fremmest metodens brug som egentlig terapi, der er i forgrunden. De to bøger er især beregnet som støttende grundbøger for forfatterens kursister på de to NLP-skoler i Silkeborg og København, men den letlæste tekst henvender sig til alle interesserede og giver et godt indtryk af metoderne. Praktisering kræver derimod uden tvivl en omfattende personlig skoling. I slutningen af bogen gives der ideer til videre læsning for hvert kapitel, og den øvrige NLP-litteratur på dansk nævnes. Desuden gennemgås uddannelsesforløbet på forfatterens skoler.