Bøger / faglitteratur / lærebøger

Grundbog i psykiatri


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Grundbog i psykiatri er en moderne fremstilling af hele spektret af psykiske sygdomme. Med mennesket i centrum beskrives alle lidelser omtalt i WHOs diagnoseliste ICD 10. Fremstillingerne af de enkelte sygdomme og deres behandling følger de mest moderne retningslinjer, og der lægges vægt på, at alle kliniske beslutningsprocesser og behandlinger er evidensbaserede – dvs. en integration af den bedste forskning med klinisk erfaring og patientens værdier. Grundbog i psykiatri formidler et bredere billede af det psykisk syge menneske end det almindeligvis gøres i andre lærebøger i faget ved at sætte mennesket i centrum og fokus på den enkeltes samspil med omgivelserne. Bogen opfatter psykisk sygdom i et sårbarheds-personligheds-stress perspektiv, hvilket betyder, at det enkelte menneske fra fødslen har en vis grad af sårbarhed eller robusthed over for psykisk lidelse, og at udviklingen af psykisk sygdom opstår i et samspil mellem fremmende og hæmmende livsbegivenheder og miljøpåvirkninger.

Indhold

Hjerne, bevidsthed, krop og adfærd (Udviklingsteori / Bo Møhl & Carsten René Jørgensen. Raben Rosenberg: Genetik, miljøfaktorer og patofysiologi. Udviklingspsykopatologi / Susanne Harder & Erik Simonsen. Carsten René Jørgensen: Socialpsykologisk perspektiv. Bent Rosenbaum & Birgit Bork Mathiesen / Psykodynamik og neurovidenskab) ; Undersøgelse, diagnostik og klassifikation (At lytte til patienten / Bo Møhl & Erik Simonsen. Erik Simonsen: Det psykiatriske interview ; Psykiatrisk klassifikation. De psykiatriske assessmentmetoder og den psykologiske undersøgelse / Jan Ivanouw & Erik Simonsen. Jeanett Bauer: Somatiske undersøgelsesmetoder. Povl Munk-Jørgensen: Psykiatrisk epidemiologi) Psykopatologi (Martin Balslev Jørgensen: Organiske tilstande. Alkoholmisbrug / Anette Søgaard Nielsen & Ulrik Becker. Peter Ege: Stofmisbrug. Skizofreni / Merete Nordentoft & Sanne Kjær. Erik Simonsen & Bo Møhl / Akutte forbigående psykoser, andre psykoser og skizotypi ; Patologiske vane- og impulshandlinger. Lars Vedel Kessing: Affektive lidelser. Angsttilstande / Francisco Alberdi & Bo Møhl. Peter Hove Thomsen: OCD - obsessiv-kompulsiv tilstand. ADHD hos voksne / Per Hove Thomsen & Erik Simonsen. Henrik Steen Andersen: PTSD og andre traumeudløste lidelser. Bo Møhl: Dissociative tilstande ; Seksuelle forstyrrelser. Kristian Valbak: Spiseforstyrrelser. Per Sørensen: Somatoforme tilstande. Jes Gerlach: Søvnforstyrrelser. Personlighedsforstyrrelser / Carsten René Jørgensen & Erik Simonsen) ; Behandlingsmetoder (Evidensbaseret klinisk praksis / Erik Simonsen & Bo Møhl. Psykofarmakologi / Anders Fink-Jensen & Erik Simonsen. Psykoterapi / Carsten René Jørgensen, Morten Kjølbye & Bo Møhl. Miljøterapi / Torben Heinskou & Torben Schjødt. Søren Blinkenberg: Socialpsykiatri. Martin Balslev Jørgensen: Andre somatiske behandlingsformer. Jan Kåre Hummelvoll: Psykiatrisk sygepleje. Per Vendsborg: Distriktspsykiatri) ; Specielle populationer (Psykiatri i almen praksis / Jørgen Nystrup, Ole Risør & Hanne Risør. Søren Frølich: Den kroniske smertepatient. Merete Nordentoft: Den suicidale patient. Den voldelige og aggressive patient / Bo Møhl & Vilhelm Schultz. Karin Garde: Køn- og aldersaspekter. Per Sørensen: Liaisonpsykiatri. Francisco Alberdi: Transkulturel psykiatri. Søren Blinkenberg: Forældre med psykisk lidelse) ; Psykiatri, kultur og samfund (Jesper Vaczy Kragh. Retspsykiatri / Vilhelm Schultz & Erik Simonsen. Bent Rosenbaum: Psykiatri som videnskab. Anne Lindhardt: Psykiatriens organisering. Torben Heinskou: Organisationskultur. Bo Møhl: Supervision og de menneskelige ressourcer)


Anmeldelser (5)


Matrix

Årg. 27, nr. 3 (2010)

af

af

Ulrik Helt Haahr

Årg. 27, nr. 3 (2010)


Ugeskrift for læger

Årg. 173, nr. 9 (2011)

af

af

Nørregaard ØhChristian

Årg. 173, nr. 9 (2011)


Sygeplejersken

Årg. 110, nr. 15 (2010)

af

af

Sonja Bech

Årg. 110, nr. 15 (2010)


Sind bladet

Årg. 40, nr. 3 (2011)

af

af

Jesper Steen Andersen

Årg. 40, nr. 3 (2011)

6/6.