Bøger / faglitteratur / lærebøger

Grundbog i psykiatri


Beskrivelse


Grundbog i psykiatri er en moderne fremstilling af hele spektret af psykiske sygdomme. Med mennesket i centrum beskrives alle lidelser omtalt i WHOs diagnoseliste ICD 10. Fremstillingerne af de enkelte sygdomme og deres behandling følger de mest moderne retningslinjer, og der lægges vægt på, at alle kliniske beslutningsprocesser og behandlinger er evidensbaserede – dvs. en integration af den bedste forskning med klinisk erfaring og patientens værdier. Grundbog i psykiatri formidler et bredere billede af det psykisk syge menneske end det almindeligvis gøres i andre lærebøger i faget ved at sætte mennesket i centrum og fokus på den enkeltes samspil med omgivelserne. Bogen opfatter psykisk sygdom i et sårbarheds-personligheds-stress perspektiv, hvilket betyder, at det enkelte menneske fra fødslen har en vis grad af sårbarhed eller robusthed over for psykisk lidelse, og at udviklingen af psykisk sygdom opstår i et samspil mellem fremmende og hæmmende livsbegivenheder og miljøpåvirkninger.

Anmeldelser (5)


Matrix

Årg. 27, nr. 3 (2010)

af

af

Ulrik Helt Haahr

Årg. 27, nr. 3 (2010)


Ugeskrift for læger

Årg. 173, nr. 9 (2011)

af

af

Nørregaard ØhChristian

Årg. 173, nr. 9 (2011)


Sygeplejersken

Årg. 110, nr. 15 (2010)

af

af

Sonja Bech

Årg. 110, nr. 15 (2010)


Sind bladet

Årg. 40, nr. 3 (2011)

af

af

Jesper Steen Andersen

Årg. 40, nr. 3 (2011)

6/6.