Bøger / faglitteratur / lærebøger

Grundbog i socialvidenskab - 4 perspektiver


Beskrivelse


Præsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og komplekse samfund som det danske. Der inddrages klassiske og nye teorier til at analysere såvel på samfunds- som mikroniveau, samt empiriske analyser, der viser, hvordan en teoretisk forståelse kan omsættes til konkret analyse.