Bøger / faglitteratur / lærebøger

Socialvidenskab


Beskrivelse


Præsentation af centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske samt empiriske nedslag til at klargøre, hvordan det danske samfund ser ud i dag. Samt undersøgelser der viser hvordan en teoretisk forståelse kan omsættes til konkret analyse af et samfund.