Bøger / faglitteratur / lærebøger

Grundlæggende byggeviden


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Bogen giver en grundlæggende viden om alle relevante aspekter ved et byggeri.

Indhold

Miljøbetragtninger ; Byggevarer ; Træ ; Byggeriets foretrukne træarter ; Angreb af svampe og insekter ; Byggeprodukter af træ ; Konstruktiv træbeskyttelse ; Tagkonstruktion ; Trapper ; Tagdækningsmateriale ; Vægge ; Etageadskillelse ; Isoleringskrav og brandsikring ; Tegl ; Teglsten ; Andre byggesten ; Mørtel ; Beton ; Metal ; Plast ; Miljøet ; Lovgivning, vejledning og registrering ; Forløbet af et byggearbejde ; Forarbejder på byggegrunden ; Forsyning af vand, varme og el ; Automatiske anlæg ; Bygningsudtryk ; Byggeteknisk tegning