Bøger / faglitteratur / lærebøger

Grundrids af teknisk tegning


Beskrivelse


Den kendte og meget brugte udgivelse Grundrids af teknisk tegning er blevet opdateret, så den fremstår mere moderne og med et indhold, der passer til undervisningen i teknisk tegning, som den foregår i dag. Der er lagt mere vægt på cad, og nogle af de gamle dyder omkring tegning i hånden og på tegnebræt er tonet ned.I stedet er der kommet en projektlignende opgave, som giver eleven en mulighed for at gennemføre en større sammenhængende opgave, hvor de tegningsmæssige færdigheder kan komme i fuld anvendelse.Derudover kan læreren efter niveau stille yderligere krav om eksempelvis statiske beregninger, beregninger på levetid, vurdering af miljømæssige aspekter m.m.Desuden er afsnittet om tolerancer blevet udvidet med en række illustrative eksempler, og geometriske tolerancer behandles dybere.Bogen kan suppleres med et hæfte fra Dansk Standard med netop de standarder, der omtales i bogen.Bogen egner sig til ingeniør-, maskinmester-, industritekniker-, teknisk designeruddannelsen m.fl.