Bøger / faglitteratur / vejledninger

Analytisk tegning og teknikker


Beskrivelse


Vejledning i analytisk tegning, der kortlægger og fremhæver arkitektoniske sammenhænge og enkeltelementer.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. sep. 2012

af

af

Søren Brunbech

d. 25. sep. 2012

Bogen henvender sig primært til arkitektstuderende, men vil også kunne være til inspiration for andre der vil forbedre deres tegnetekniske færdigheder.

At tegne analytisk vil sige at tegne med henblik på at gengive det sete i forenklet form, det kan fx være for at redegøre for nogle særlige kvaliteter ved en bygning eller et byrum. Anne-Grete Andersen, der er arkitekt og underviser på Arkitektskolen i Århus, vil med bogen udvikle de studerendes tekniske færdigheder på området. Hun tager udgangspunkt i sine egne tegninger, udarbejdet for forskellige offentlige myndigheder eller tegnet for fornøjelsens skyld på studierejser. De er opdelt i forskellige tegningstyper og metoder, og indeholder også overvejelser om tegneteknikker og redskaber. Især bogens sidste del, der har smukt udførte tegninger og skitser fra forfatterens rejser, vil være til inspiration for alle tegneinteresserede.

Sand Olesen Tegneteknik, 2. udg. 2010, er et opslagsværk i tegning for studerende ved landets Byggetekniske Højskoler, mens Sarah Simblet Tegnebogen, 2006, er en indføring i tegneteknik for de almindeligt tegneinteresserede.

En indbydende bog, hvor forfatteren med udgangspunkt i sine egne arbejder giver de arkitektstuderende en indføring i den analytisk tegning, der kortlægger og fremhæver arkitektoniske sammenhænge og enkeltelementer. Dele af bogen vil også kunne være til inspiration for de almindeligt tegneinteresserede.