Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Grundtvig : en introduktion


Beskrivelse


Efter en kort biografisk præsentation af N.F.S. Grundtvig (1783-1872) følger 8 kapitler, hvor forskellige dele af Grundtvigs virke behandles. Hvert kapitel indeholder en kort præsentation af Grundtvigs arbejde indenfor det pågældende område, samt tre tekster, der anskueliggør hans idéer.

Anmeldelser (13)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. maj 2018

af

af

Inger Nygaard Kaad

d. 15. maj 2018

En gennemgang af Grundtvigs forskellige indsatsområder og hans betydning i Danmark og udlandet op til i dag. For voksne med interesse i Grundtvig, folkelighed, oplysning, kirkeliv m.m.

Stærkt revideret udgave af Grundtvig. Bogen indeholder forord og en kort biografi, dernæst følger otte kapitler, der beskriver hver sin side af fx Historikeren, Folkeoplyseren, Præsten m.m. De sidste to kapitler er henholdsvis om s betydning i Danmark og i udlandet. Alle kapitler indeholder s teksteksempler med noter, billeder/malerier og faktakbokse. Til sidst indeholder bogen en tidstavle.

Velskrevet og indbydende bog, der med sin gode kapitelopdeling og sit lækre layout giver læselyst. Bogen kan læses i sin helhed, men man kan også drage nytte af enkeltkapitler. Det fungerer rigtig godt, at man får overraskende viden om Grundvigs betydning i fx Sydkorea og andre dele af verden, og at forfatteren har nutidens brug af Grundtvig med fx af Nephew og politikere fra ind- og udland. Der er store forskelle på denne udgave og forgængeren fra 2012. Begge bøger har de otte forskellige sider af Grundtvig, men virkningshistorien er meget udfoldet i den nye udgave. Opstilling, layout og brug af teksterne er anderledes.

Grundtvig er en introduktion med større vægt på det biografiske og en grundig gennemgang af s liv/problemstillinger og levetid.


Bibliotekernes vurdering

d. 14. nov. 2012

af

af

Dorte Tissot Hansen

d. 14. nov. 2012

Henvender sig primært til gymnasieelever og andre studerende, men vil også kunne benyttes af studiekredse. Kan anvendes tværfagligt.

Forfatteren er lektor og ph.d. ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Efter en kort biografisk præsentation af N.F.S. Grundtvig følger 8 kapitler, hvor forskellige dele af Grundtvigs virke behandles under følgende overskrifter: Romantikeren, Mytologen, Præsten, Historikeren, Folkeoplyseren, Salmedigteren, Politikeren og Danskeren. Hvert kapitel indeholder en kort præsentation af Grundtvigs arbejde indenfor det pågældende område, samt tre tekster, der anskueliggør hans idéer. De gamle tekster er forsynet med et fodnoteapparat, der oversætter de vanskeligste ord og vendinger til et nutidigt dansk. Teksten suppleres af illustrationer og citater. Bogens sidste kapitel omhandler den betydning Grundtvig har haft for eftertiden både i Danmark og i udlandet. Bagerst tekstfortegnelse, litteraturliste, tidstavle og stikordsregister. Opbygningen og en fin sproglig formidling gør bogen bredt anvendelig.

Der er udgivet mange bøger om Grundtvig. Denne adskiller sig fra de øvrige ved på forholdsvis lidt plads at komme med en overskuelig præsentation af et udvalg af Grundtvigs tekster, sorteret og kommenteret efter hans mange arbejdsområder.

Grundtvigs mange virkeområder præsenteret i en kort overskuelig form med teksteksempler, rettet mod undervisning på gymnasieniveau.


litteratursiden.dk

d. 18. mar. 2013

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 18. mar. 2013

Velskrevet, substantiel og overskuelig introduktion til forskellige sider af Grundtvigs omfattende virke og værker sat ind i en historisk og nutidig sammenhæng. Forfatter til bogen ’Grundtvig’, Anders...


Jyllands-posten

d. 3. feb. 2013

af

af

Johs. H. Christensen

d. 3. feb. 2013


Kristeligt dagblad

d. 28. dec. 2012

af

af

Kristian Østergaard

d. 28. dec. 2012


Dansk kirketidende

Årg. 170, nr. 10 (2018)

af

af

Simon Axø

Årg. 170, nr. 10 (2018)


Dansk kirketidende

Årg. 165, nr. 3 (2013)

af

af

Jakob Schow-Madsen

Årg. 165, nr. 3 (2013)


Religion

2013, nr. 3

af

af

Allan Rosengren

2013, nr. 3


Præsteforeningens blad

Årg. 103, nr. 11 (2013)

af

af

Red.

Årg. 103, nr. 11 (2013)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 196 (2013)

af

af

Anders Bærholm Frikke

Nr. 196 (2013)