Bøger / faglitteratur / opbyggelig litteratur

Gud i et og alt : om menneskers længsel og Guds nærvær


Beskrivelse


Der sættes diagnose på kirkens og nutidsmenneskets store problem: den splittede spiritualitet, og det vises, hvordan Gud har med hele vores liv at gøre.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. nov. 2005

af

af

Martin Hjelmborg

d. 1. nov. 2005

Forfatteren søger i bogen her at ophæve den moderne kulturs splittelse mellem den religiøse, åndelige sfære og den konkrete, materialistiske verden. Denne grundlæggende skizofreni i moderniteten, også hos det enkelte menneske, giver forf. skylden for bl.a. den værste krise for kristendommen i dens historie, men også for de skæve vilkår i verden på det materielle plan, hvor de rige lande er besatte af at blive endnu rigere, uanset metoderne (golfkrigene om olien, våbeneksport), selvom man for de samme midler mageligt kunne afhjælpe den globale fattigdom. Vejen ud af dette viser forf. ved at fortælle om, hvordan Gud virkelig er: Ikke en fordømmende hævngerrig reglementsrytter af en Gud, ej heller en Gud, hvor velstand er et bevis på at man er særlig udvalgt (fremgangsteologien), men en Gud, der klart viser, hvad han ønsker gennem sin søns gøren og laden her på Jorden. I bogen giver forf. råd og vejledning i, hvordan man kan etablere et reelt gudsforhold, med talrige citater indflettet, især fra Bibelen, men også fra teologiske tænkere gennem tiden, især Loyola (o. 1550), som stiftede Jesuiterordenen. Efter hvert kapitel er der øvelser. Bogen slutter med en række vejledninger, til brug i bl.a. grupper, og er let at læse for alle interesserede. Forf. er katolik og uddannet jesuiter (de var/er særlig veltrænede i logik og videnskabelig tænkning inden for kirken). Indhold, forord.