Bøger / faglitteratur

Håndbog i psykiatrisk forskning & evidens


Beskrivelse


Denne håndbog har som formål at medvirke til, at psykia­trisk forskning bliver både selvfølgelig og overkommelig i en travl klinisk hverdag. Den skal desuden give et let tilgængeligt overblik over den eksisterende kliniske evidens til brug for behandlingen af patienter. Bogen er inddelt i fire dele. Del 1 handler om psykiatriens videnskabelighed, og hvordan denne har udviklet sig historisk. I del 2 gennemgås de praktiske problemer, som man kan forvente at møde, når man giver sig i kast med et forskningsprojekt inden for psy­kiatri. I del 3 resume­res den kliniske effektforskning i forhold til de store psykiatriske lidelser og sygdomme, således at de er let anvendelige i den kliniske hverdag. Del 4 pointerer den kliniske kontekst, som forskningen skal udfoldes i og forholde sig til. Bogen retter sig til alle faggrupper inden for det brede voksenpsykiatriske område, dvs. lægen, psykologen, sygeplejersken samt fysio- og ergoterapeuten. Andre med interesse i at starte et forskningsprojekt eller ønske om en kort introduktion til emnet kan også med fordel bruge bogen. Desuden kan den vidensøgende patient og aktive pårørende her finde nyttig viden.

Anmeldelser (2)