Bøger / faglitteratur

Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner : danske, kvindelige politikere ifølge pressen - og dem selv


Beskrivelse


På baggrund af interview med 51 ud af Folketingets 66 kvindelige politikere tegner forfatteren et billede af køn og politik på Christiansborg, set fra de kvindelige politikeres synsvinkel. Dernæst beskrives hvorledes dagbladene fremstiller de politiske kvinder - med eller mod deres medvirken.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. nov. 2004

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 22. nov. 2004

Bogen sætter fokus på ligestillingsproblematikken i relation til kvindelige folketingspolitikere. Dels deres egen oplevelse i relation til arbejdet på Christiansborg, dels hvorledes beskrivelsen af kvindelige politikere er i dansk presse. Ca. 75% af de kvindelige folketingspolitikere har deltaget i undersøgelsen, og i bogens 1. del gives på baggrund af en rundspørge både konkrete eksempler og personlige udsagn samt en række statistiske oversigter over kønnets betydning i folketingsarbejdet og den politiske beslutningsproces. 2. del af bogen beskriver pressens behandling af kvindelige politikere. Den rummer både konkrete eksempler fra avisartikler samt interviews med 5 kvindelige toppolitikere og 2 medierådgivere, som har problemstillingen tæt inde på livet. Der er tale om en vedkommende undersøgelse, som viser, at kønnet ikke spiller den store rolle i Folketinget hvorimod pressens behandling opleves som meget kønsdiskriminerende. Bogen er bl.a. rettet mod nuværende og kommende kvindelige politikere og journalistuddannelserne. Forfatteren er journalist, og bogen udkommer som et bidrag til et europæisk projekt hvor også Letland, Estland og Italien deltager.


Politiken

d. 18. dec. 2004

af

af

Anette Dina Sørensen

d. 18. dec. 2004


Politik

Årg. 8, nr. 1 (2005)

af

af

Rasmus Kleis Nielsen

Årg. 8, nr. 1 (2005)


Retorik magasinet

Årg. 15, nr. 56 (2005)

af

af

Lene Holst Nielsen

Årg. 15, nr. 56 (2005)