Bøger / faglitteratur til børn / opgaver

Har du styr på din matematik?


Beskrivelse


Opslagsbog om de grundlæggende færdigheder inden for matematikken. F.eks. Pythagoras' sætning, diskriminanter, regning med tal og bogstaver, ligninger samt trigonometriske beregninger inden for geometri.