Bøger / faglitteratur / lærebøger

Læsevanskeligheder


Beskrivelse


Forskningsbaseret oversigt over læse- og skrivevanskeligheder, deres årsager og hvad man kan gøre ved det. Især om ordblindhed, vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og sammensatte sproglige vanskeligheder i læsning.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Jens Verner Nielsen

2008

Bogen er rettet mod lærerstuderende og undervisere i dansk. Den fremlægger forskningsbaseret viden ikke blot til brug for grundskolens specialundervisning, men også for normalundervisningen.

Fremstillingen kommer vidt omkring i beskrivelse af emnet, men har hovedvægt på ordblindes vanskeligheder med at udnytte skriftens lydprincip. Den beskriver årsagsforhold og gennemgår forebyggende læselege inden skolestarten og foregribende undervisning i indskolingen, inden der stilles forslag til egentlig specialundervisning - også for unge og voksne. Bogen er klart disponeret med mange underafsnit og med indledende indholdsbeskrivelse og afsluttende opsummering til hvert af de ni kapitler. Det er en medrivende tekst - seriøs med henvisninger til nyeste forskningsresultater, men fri for forskerjargon og tyngende noteapparat og med stadige opfordringer til egne overvejelser og iagttagelser. Til slut omfattende litteraturliste - mest på dansk og engelsk - og et fornuftigt stikordsregister. Elbro er professor i læsning og står bag en lang række udgivelser om læseforskning.

Som en sammenfatning af forskningen om ordblindhed og andre læsevanskeligheder er der intet tilsvarende på dansk. Bogen fungerer næsten som bind 2 med forfatterens Læsning og læseundervisning, 2006 som bind 1.

En grundig og engagerende fremstilling om læsevanskeligheder med begrundede forslag til undervisning ikke blot for studerende, men for alle undervisere i dansk - og måske også for interesserede forældre.


Bibliotekernes vurdering

d. 2. juni 2021

af

af

Mette F. F Dyreborg

d. 2. juni 2021

Bogen rummer de seneste års indsigter og undersøgelses- og undervisningspraktiske erfaringer omkring læse- og skrivevanskeligheder. Bogen henvender sig til lærere, der underviser ordblinde, samt studerende.

Bogen sætter et særligt fokus på ordblindhed, vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og sammensatte vanskeligheder i forbindelse med læsning. Sidstnævnte knytter sig til ny viden og forskning om hørelsen og synets betydning. Det er en opdateret version af 1. udgave, Læsevanskeligheder. Der er flere nyskrevne afsnit, og de handler bl.a. om sammenhængen mellem ordblindhed og den sociale arv samt brugen af digitale hjælpe- og undervisningsmidler.

En fantastisk flot og gennemarbejdet bog om ordblindhed og læsevanskeligheder, som bygger på den nyeste forskning inden for dette felt. Bogen er overskuelig opbygget med gode eksempler og med et udførligt brugbart register bagerst, så man nemt kan slå specifikke emner op.

Der findes mange bøger om læsevanskeligheder og ordblindhed, fx: Elever med læse- og skrivevanskelighederDysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget og Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsprogetDer findes mange bøger om læsevanskeligheder og ordblindhed, fx: Elever med læse- og skrivevanskeligheder og .


Folkeskolen

Årg. 125, nr. 16 (2008)

af

af

Anne Katrine Rask

Årg. 125, nr. 16 (2008)


Læsepædagogen

Årg. 56, nr. 5 (2008)

af

af

Kirsten Ærø

Årg. 56, nr. 5 (2008)


Læsepædagogen

Årg. 70, nr. 1 (2022)

af

af

Anita Haue Jakobsson

Årg. 70, nr. 1 (2022)