Bøger / faglitteratur / øvelser

Helbredelse af traumer : en banebrydende metode til at gendanne kroppens visdom


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Claus Bundgaard

2006

Traumer er resultatet af fysiske eller psykiske krisesituationer, som opleves så voldsomme, at de sætter sig som psykiske ar og kun vanskeligt lader sig helbrede med medicinsk eller adfærdsregulerende behandling. Den amerikanske forfatter har igennem mere end 35 år forsket i traumer og stress, og her præsenterer han et øvelsesforløb i 12 faser, som med stort held har vist sig at kunne afhjælpe selv svære traumatiske blokeringer som følge af krig, vold og omsorgssvigt. Traumer beskrives som en fastfrysning af den tilstand af anspændthed og alarmberedskab, man er i under den skelsættende oplevelse, og øvelserne går ud på at bibringe patienten så meget kropsbevidsthed, at han så at sige kan finde frem til og reetablere den sunde tilstand, han var i før krisen opstod. Som en oplagt idé er bogen ledsaget af en cd, hvor skuespilleren Ole Lemmeke har indtalt hele det komplicerede øvelsesforløb, der således bliver meget mere anvendeligt for brugeren. Ligesom forfatterens tidligere bog Væk tigeren (2004) forholder de fleste bøger om emnet sig teoretisk til stoffet, mens denne praktiske selvhjælpsbog følger i sporet på Poole Heller: Traumehealing (2005), selv om de angriber problemet forskelligt.