Bøger / faglitteratur

Helhedssyn og helhedsanalyse i socialt arbejde


Beskrivelse


Indblik i redskaber til at kunne udfolde en helhedsanalyse af en borgers sociale problemkompleks og anlægge en helhedsorienteret og koordineret indsats som socialrådgiver. Med introduktion til de mest centrale begreber og metoder til at bistå et helhedssyn samt foreslåede orienteringspunkter, som bidrager til en helhedsanalyse. Henvender sig til socialrådgiverstuderende, men kan i øvrigt også inspirere uddannede praktikere.