Bøger / faglitteratur / bibliografier

Videnskabsteori - en indføring for praktikere


Beskrivelse


Summary: Videnskabsteori - en indføring for praktikere er en introduktion til de videnskabsteoretiske retninger, der typisk ligger til grund for den forskning og de undersøgelser, socialrådgivere, lærere, pædagoger og sygeplejersker møder i deres hverdag. Bogen giver indblik i de forskellige retningers styrker, svagheder og begrænsninger i forhold til, hvordan man griber forskning og undersøgelser an, og hvad man betragter som holdbar viden. De retninger, som bliver diskuteret, er positivisme, fænomenologi, hermeneutik, kritiske retninger og socialkonstruktivisme. De illustreres med spændende og tankevækkende eksempler hentet fra blandt andet socialforskning, klassisk og moderne fysik, litteratur og antropologi.

Anmeldelser (1)


Sygeplejersken

Årg. 116, nr. 5 (2016)

af

af

Anne Mette Feldsted Rasmussen

Årg. 116, nr. 5 (2016)