Bøger / faglitteratur

Herregården : menneske, samfund, landskab, bygninger. Bind 2 : Anlæg, interiør og have


Beskrivelse


Om herregårdsmiljøet gennem 500 år fra senmiddelalderen til den nyeste nutid.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. juni 2005

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 17. juni 2005

Bind 2 i Nationalmuseets 4-binds værk om de danske herregårde fortsætter de fine takter fra første bind der havde fokus på emnet ”Gods og samfund”. Fokus er her ”Anlæg, interiør og have” eller, citeret fra forordet, "herskabets nærmiljø" som dannede den ydre ramme om denne samfundsklasses daglige liv fra reformationen i 1536 til lensafløsningen i 1919. En næsten 400 år lang periode hvor skiftende stilarter som renaissance, barok, rokoko, nyklassicisme m.fl. prægede byggeri og interiør i de danske herregårde samt de mange og forskelligartede omgivende anlæg af avlsgårde og andre bygninger og endelig, men ikke mindst haver med dertil knyttede krav til anlæg og arkitektur. Bogens forfattere skildrer byggeriet af herregårdene sat ind i den til enhver tid aktuelle historiske og samfundsmæssige kontekst. Tillige redegøres for de mange arkitektoniske og andre byggefaglige særpræg og karakteristika som nødvendigvis måtte præge bygningerne, såvel generelt som i detaljen, på forskellige måder gennem knap 400 år. Som i første bind formidlet med faglighed og engagement, og indenfor nær sagt vanlig smuk layout hvor fotos, billeder, tegninger og tekst bare synes at gå op i en højere enhed En udgivelse der henvender sig til alle interesserede og som, udover at den kun sælges samlet, da også nyligt er meldt udsolgt!.


Berlingske tidende

d. 15. aug. 2005

af

af

Jens Andersen

d. 15. aug. 2005


Politiken

d. 20. aug. 2005

af

af

Jens Rahbek Rasmussen

d. 20. aug. 2005


Historie

2006, nr. 1

af

af

Elly Andersen

2006, nr. 1


Fortid og nutid

2006, h. 1

af

af

Peter Henningsen

2006, h. 1


Kuml

2007

af

af

Anders Myrtue

2007