Bøger / faglitteratur / atlas

Histologi - tekst & atlas


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: “Histologi – tekst og atlas” er en kortfattet lærebog i histologi, hvor de vigtigste vævstyper og deres funktioner er beskrevet. Bogen beskriver både den almene og den specielle histologi med fokus på lys- og elektronmikroskopiske billeder samt mere skematiske oversigtsillustrationer. De mange fotos samt illustrationer gør bogen yderst velegnet til genkendelse og forståelse af histologiske præparater. Bogen kan således med stor fordel benyttes til eksamensforberedelsen, hvor identifikationen af histologiske snit er essentielt. Men den kan også bruges som en kortfattet lærebog, idet den er tilstræbt pensumdækkende ved de fire medicinske fakulter. Bogen er delt i to overordnede dele: DEL I: Almen histologi og DEL II: Speciel histologi. Den almene del præsenterer let forståeligt de fire grundlæggende vævstyper: bindevæv, muskelvæv, epitelvæv og nervevæv. I den specielle del gennemgås på let forståelig og pædagogisk vis, hvordan disse almene væv danner kroppens forskellige organvæv. Ud over disse to dele indeholder bogen indledende kapitler om histologiske metoder samt en enkelt beskrivelse af cellens opbygning og funktion. Ydermere er der sidst i bogen placeret to væsentlige appendices. Appendix 1 beskriver de forskellige histologiske farvemetoder, som vises i bogen. Appendix 2 er lavet som et miniatlas, som præsenterer lidt over 150 supplerende histologiske fotos til bogens kapitler. Bogens målgruppe er primært medicinstuderende ved de medicisnke fakulteter i Danmark, både i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Andre uddannelser som biomedicin og dyrelægestudiet kan også have god brug af bogen.