Bøger / faglitteratur

Historie


Beskrivelse


Argumenterer for nødvendigheden af at anlægge et læremiddelperspektiv på faget historie med eksempler på og redskaber til at anlægge et sådant perspektiv.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. mar. 2013

af

af

Hans-Christian Uth

d. 25. mar. 2013

For lærerstuderende, fagteams i historie samt faglige vejledere.

Bogens formål er at beskrive historiefagets position og karakter i grundskolen. Det gøres gennem beskrivelser af fagets læreplaner og læremidler. Gennem nærmere analyse af to læremidlers behandling af reformationen gives konkrete eksempler på, hvorledes læremidler præsenterer og arbejder med fagets indhold. Bogen afsluttes med en beskrivelse af læremidlers anvendelse i praksis og af elevers og læreres holdninger til faget og læremidlerne. Bøgerne i serien er opbygget over samme skabelon på trods af fagenes forskellighed. Dette er gjort for at opnå brug af fælles begreber og modeller,som findes beskrevet i Fælles mål og midler. I bøgerne anvendes fælles symbol- og farveanvendelse samt brug af stjernemarkering, som henviser til begrebsforklaringer i fællesbogen. Bogen rummer citatbokse, arbejdsspørgsmål, diagrammer, oversigter og illustrationer fra læremidler. Der afsluttes med en omfattende referenceliste.

Tilsvarende er ikke tidligere udgivet. Bogen er et led i Læremiddel.dk's projekt: Mål og midler, og knytter sig til den overordnede titel Fælles mål og midler . I serien udkommer titler til hele grundskolens fagområde. Det teoretiske grundlag for serieudgivelserne findes i den tidligere udgivne Læremidler i didaktikken.

Et ambitiøst, meget kvalificeret og stærkt savnet udgivelsesprojekt, som kan kvalificere arbejdet med valg og anvendelse af læremidler i grundskolen.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 21. maj 2013

af

af

Gunnar Green

d. 21. maj 2013