Bøger / faglitteratur / bibliografier


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


"HRM I PRAKSIS tegner et landkort over HRM som forskningsområde og praksisfelt. Bogen kommer igennem hovedtemaer inden for HRM, såsom tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling af mennesker i en virksomhed. Bogen sætter desuden fokus på HRM som strategisk ledelsesdisciplin. Derfor er de centrale HRM-begreber og -processer sat ind i en organisatorisk sammenhæng, herunder de påvirkninger, som virksomheden får fra - og selv udsender til - det omliggende samfund. HRM er som strategisk ledelsesdisciplin kommet i centrum i både private og offentlige virksomheder. Det ses især i videnintensive virksomheder og skyldes i høj grad, at menneskelige ressourcer kan give stor konkurrencekraft og sikre produktivitet og kvalitet i de ydelser, som virksomheden leverer. Virksomheden er meget sårbar, hvis den ikke har de rette ressourcer, og disse udgør ofte den største andel af de samlede omkostninger. HRM I PRAKSIS er skrevet som grundbog til HRM-fagene på akademiuddannelserne og HD(O)-studiet og er også oplagt som pensum på grundfagene samt på tilvalgsfaget Human Resources Management. Bogen er desuden anvendelig som del af det samlede pensum på Diplom i ledelse med tværfaglig anvendelse på grundfag såvel som tilvalgsfag. Den henvender sig primært til ledere, der som en del af deres ledelsesansvar også har personaleansvar, samt til nuværende og kommende HR-professionelle, som ønsker at få en indføring i HRM-feltet. 2. udgave er gennemgribende revideret - bl.a. i forhold til, hvad samfunds- og teknologiudviklingen gennem de seneste år har haft af betydning for HRM i praksis.".

Indhold

HRM som arbejsdsområde ; HR i strategisk perspektiv ; Rekruttering ; Udvælgelsesprocessen ; Udvikling af medarbejdere ; Fastholdelse af medarbejdere ; Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og særlige gruppers forhold ; Afvikling af medarbejdere ; HRM i globalt og lokalt perspektiv


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. aug. 2014

af

af

Jytte Bræmer

d. 27. aug. 2014

Lærebog i "human resource management" (HRM) på akademi- og diplomniveau.

Indledningsvis indkredser forfatterne, hvad HRM-feltet i sin kerne egentlig er, og konkluderer blandt andet, at hvis HRM skal retfærdiggøre sin eksistens fremover, så skal HRM-lederen være en del af topledelsen. HRM-disciplinen er overordnet at integrere de organisatoriske strategier med arbejdet med enkeltindividerne i virksomheden. Efter indledningsvis således at reflektere over genstandsfeltet, er bogen en gennemgang af de vigtigste arbejdsområder i HR-arbejdet: rekruttering, udvælgelse, medarbejderudvikling, fastholdelse, psykisk arbejdsmiljø, afskedigelse og kompetenceudvikling. Det er en grundig gennemgang, krydret med enkelte små cases fra virksomheder samt grafer og talmateriale til at understøtte stoffet. Omfangsrig litteraturliste og stikordsregister.

Kan sammenlignes med Stordal: Human resources : videregående uddannelser, 2.udg., 2009, ligesom to af forfatterne sammen tidligere har udgivet Personaleledelse : en målrettet strategiproces, 2.udg., 2004, som den aktuelle bog meget fint kan erstatte på hylderne.

Grundig lærebog i "human resource management"-disciplinen.


Jyllands-posten

d. 14. sep. 2014

af

af

Ulla Bechsgaard

d. 14. sep. 2014