Bøger / faglitteratur / bibliografier

Humane byer : byrum og bebyggelse


Beskrivelse


Med eksempler fra danske og europæiske storbyer sættes fokus på, hvordan man generobrer den menneskelige faktor i byplanlægningen og skaber byer, der fordrer tryghed og inviterer til social aktivitet.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. okt. 2016

af

af

Helle Winther Olsen

d. 17. okt. 2016

Hvordan ser den humane storby ud? Der er flere muligheder for at gøre byrum og bebyggelser lokkende for os, skabe tryghed og invitere til social aktivitet. Inspiration og redskaber for borgere, politikere, planlæggere og arkitekter.

Med eksempler fra både danske og europæiske storbyer sætter bogen i 10 temaer problematikkerne ind i en forståelsesramme. Den humane by handler om at tilbageerobre fokus på den menneskelige faktor - at huske på at byer er for mennesker, at have respekt for historien og at arbejde imod dominansen af højhuse, biler og store indkøbscentre. Med masser af fotografier vises eksempler fra byer, hvor man bevidst og vellykket har arbejdet med fortætning, udtynding, fornyelse og udvikling af bykvarterer og boligområder fra især den modernistiske periode. Fra Urbanplanen på Amager til Madrid ses humane og livgivende forandringer.

Bogen kan ses både som et inspirationskatalog og et redskab med ideer til konkrete løsninger. Både tekst og illustrationer taler klart og tydeligt og giver læseren lyst til at tage bogen (for stor til lommen!) med på rejsen til den næste storby - eller til København og Odense, som der også vises eksempler fra.

Jan Gehls Byer for menneskerLivet mellem huseneCityDesign strategi og Livet mellem husene vil også være oplagt til nærmere studier ligesom CityDesign strategi. De udmærker sig alle ved også at henvende sig til ikke-fagfolkJan Gehls Byer for mennesker og vil også være oplagt til nærmere studier ligesom CityDesign strategi. De udmærker sig alle ved også at henvende sig til ikke-fagfolkJan Gehls Byer for mennesker og Livet mellem husene vil også være oplagt til nærmere studier ligesom . De udmærker sig alle ved også at henvende sig til ikke-fagfolk.


Politiken

d. 10. dec. 2016

af

af

Karsten R.S. Ifversen

d. 10. dec. 2016