Bøger / faglitteratur / udstillingskataloger

Huse der har formet os : arkitekturhistorien bag danskernes institutioner og offentlige rum


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med udstilling i Rundetårn.

Huse der har formet os fortæller arkitekturhistorien bag de institutioner og offentlige rum, der har dannet ramme om danskernes hverdagsliv fra 1700-tallet til i dag. Bogen følger i otte kapitler forskellige bygningstypers opståen og forandringer, deres brug og deres storhed og fald. Den undersøger de bagvedliggende - og skiftende - arkitektoniske og samfundsmæssige idealer, der har haft betydning for deres udformning og indretning. Især inddrages sammenhængen mellem det 20. århundredes modernisme i arkitekturen og udviklingen af velfærdssamfundet.
Særlig dramatiske udviklingshistorier har bygninger fra industrialismens storhedstid som f.eks. jernbanestationer, posthuse og toldkamre, hvoraf en del stadig eksisterer, men mange - selv om de i sin tid blev opført som godt håndværk af solide materialer og med århundreders brug for øje - i dag er omdannet til helt andre formål eller revet ned. Bogen undersøger bygningernes betydning på opførelsestidspunktet og kontrasten mellem datidens forestilling om holdbart og varigt byggeri i modsætning til nutidens syn på arkitektur som noget mere midlertidigt.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. juli 2015

af

af

Kent Skov

d. 6. juli 2015

Fagbog om offentlige danske bygningers arkitekturhistorie belyst gennem artikler og originale tegninger. For arkitekturinteresserede.

Illustreret antologi med otte artikler, der beskriver baggrunden for de offentlige institutioner og rum, der har dannet ramme om danskernes hverdagsliv fra 1700-tallet til i dag og dermed været med at forme os og bidraget til velfærdssamfundets udvikling: skoler, idrætshaller, grønne områder, hospitaler, biblioteker, teatre, biografer, museer, rådhuse, posthuse, politistationer og fængsler m.fl. Men også de byggerier, der forbinder os undervejs: broer, stationer, lufthavne og færger. Institutioner og konstruktioner er samlet tematisk i kapitlerne. På biblioteksområdet er fx Statsbiblioteket og Nyborg Bibliotek med. Det er fremtrædende arkitektfirmaer og arkitekter som Arne Jacobsen, Bindesbøll, Lohse, Rosen, Erik Møller, der er repræsenteret. Forfatterne er alle kyndige forskere og undervisere inden for arkitektur og design. Bogens mange illustrationer er også anvendt til udstillingen og tv-serien "Huse der formede os".

En faglig og velfunderet tilgang præger alle artikler, og de udvalgte tegninger og skitser er interessante og ofte smukke.

Forfatterne står bag en række relaterede udgivelser: Dahlkild: Biblioteket i tid og rumBarndom og arkitekturArkitekturen på Carlsberg; Coninck-Smith: Barndom og arkitektur og Christiansen: Arkitekturen på CarlsbergForfatterne står bag en række relaterede udgivelser: Dahlkild: Biblioteket i tid og rum; Coninck-Smith: og Christiansen: Arkitekturen på CarlsbergForfatterne står bag en række relaterede udgivelser: Dahlkild: Biblioteket i tid og rum; Coninck-Smith: Barndom og arkitektur og Christiansen: .


Historisk tidsskrift

Bd. 115, h. 1 (2015)

af

af

Jes Fabricius Møller

Bd. 115, h. 1 (2015)


Zise

Årg. 38, nr. 2 (2015)

af

af

Henrik Fode

Årg. 38, nr. 2 (2015)


Arkitekten

Årg. 118, nr. 2 (2016)

af

af

Kirsten Birk Hansen

Årg. 118, nr. 2 (2016)