Bøger / faglitteratur

Udstillinger - mellem fokus og flimmer


Beskrivelse


Med omdrejningspunktet kunst-, design- og arkitekturudstillinger skal boges ses som et bidrag til en større refleksion omkring udstillingsmediets potentialer og begrænsninger.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Lise Widding

2006

Denne antologi er en række betragtninger over kunst-, design- og arkitekturudstillinger og specielt over forholdet mellem det udstillede værk og kurateringen af udstillingen. Antologien udspringer af en seminarrække, der i 2003 blev afholdt på skiftende kunstinstitutioner, og størstedelen af bogens bidrag tager afsæt i foredrag fra seminarrækken. Forfatterne repræsenterer både museerne og uddannelsesinstitutioner som Københavns Universitet, RUC, Danmarks Designskole og Det Kgl. Kunstakademis Arkitektskole. Bogens ambition er ikke at give en opskrift på "den gode udstilling", men at belyse en række forhold, der bør overvejes i tilrettelæggelsen af en udstilling. Det er ikke mindst at tænke de forskellige led i udstillingen som en helhed og ikke som adskilte opgaver, der varetages af kuratorer, formidlere, arkitekter/scenografer, pressemedarbejdere m.m. Nogle af bidragene har konkrete udstillinger som udgangspunkt, mens andre er mere teoretiske. Udstillingsmediet har hidtil kun været belyst på dansk i en række artikler i bøger og tidsskrifter, senest i Ny dansk museologi (2005), men dette er den første større samlede behandling af emnet.Informationer og udgaver