Bøger / faglitteratur

Hvad er psykologi


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. dec. 2011

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 23. dec. 2011

Bogen er skrevet for førsteårsstuderende på psykologistudiet. Den vil dog kunne bruges af alle med interesse for at læse mere om emnet psykologi.

Bogen er opdelt i en række afsnit, der hver især beskriver emner inden for psykologien. Efter indledningen, hvor forfatteren indkredser faget, følger et afsnit om psykologiens historie og udvikling. Herefter gennemgås de forskellige retninger inden for psykologien: Socialpsykologi, psykoanalytisk og derefter humanistisk personlighedspsykologi. Der er afsnit om personlighedstræk som de viser sig ved tests, om udviklingspsykologi, om den sociale arvs betydning og om kognitionspsykologi. Bogen slutter med at tage nogle af tidens udfordringer til psykologien op. De enkelte emner er beskrevet bredt med mange eksempler på, hvordan man er kommet frem til de forskellige teser, der hersker og har hersket inden for faget. A.P. diskuterer de forskellige teorier, ligesom han opvejer deres afledte effekter mod hinanden. Her er fx beskrevet forsøg, der beviser eller måske modbeviser fremsatte teorier. Sproget er enkelt og stort set befriet for fagterminologi. Omfattende litteraturliste og register.

A.P. er kendt for bogen Børns udvikling, 2008 og Udvikling, risiko og modernitet, 2002. Sammenlignet med den noget større Elementær psykologi fra 2010 af Thomas Nielsen forekommer denne mere kritisk og diskuterende faget som sådan.

Bogen vil interessere bredt og er let at gå til. Det diskuterende stimulerer læseren og interessen vækkes.