Bøger / faglitteratur

Hvad er sociologi


Beskrivelse


En grundlæggende indføring til sociologien om samfundet.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. dec. 2009

af

af

Søren Brunbech

d. 21. dec. 2009

Jeg vil tro bogen kan finde bred anvendelse både i samfundsfag i gymnasiet og som introduktion til sociologien på mellemlange og videregående uddannelser.

Forfatterne, der er fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, giver i et alment tilgængeligt sprog en introduktion til sociologisk teori og samfundsanalyse. Hovedvægten lægges på efterkrigstidens europæiske sociologi, hvor navne som Foucault, Bourdieu, Luhmann, Habermas, Goffman, Giddens og Ulrich Beck er centrale. De præsenterer forskellige sociologiske begreber og analyser, både på makroniveau om samfundets grundlæggende indretning, og på mikroniveau, hvor man fokuserer på individets plads i det moderne samfund. Fremstillingen er klart disponeret, og den afsluttes med en udførlig litteraturliste og et register.

Sociologisk set - en grundbog i sociologi, 2009, er en gennemgang af sociologiske emner til brug for gymnasiets samfundsfagsundervisning. En tilsvarende introduktion er Sociologi og modernitet, 2008, der er en lærebog, også rettet mod gymnasier og mod videregående uddannelser.

En god introduktion til moderne sociologi, skrevet i et alment tilgængeligt sprog, der introducerer de vigtigste temaer og begreber hos en række af vores samtids sociologer.


Weekendavisen

d. 26. feb. 2010

af

af

Heidi Laura

d. 26. feb. 2010


Politica

Årg. 43, nr. 4 (2011)

af

af

Klaus Levinsen

Årg. 43, nr. 4 (2011)