Bøger / faglitteratur / statistikker

Hvad ved vi om indvandring og integration? : indvandringen til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960'erne til i dag


Beskrivelse


Indvandringen til Danmark – især af indvandrere fra ikkevestlige lande – står højt på den politiske dagsorden og i borgernes bevidsthed. Men hvordan er indvandringen til Danmark egentlig forløbet, siden den satte ind ved udgangen af 1960’erne? Hvilken baggrund har indvandringen – og hvilke samfundsmæssige konsekvenser? Sidst men ikke mindst: Hvordan er indvandrernes integration forløbet på arbejdsmarkedet og i det sociale liv? Hvad ved vi om indvandring og integration? forsøger nu at give et samlet, men alligevel kortfattet og let tilgængeligt overblik over indvandring og integration gennem små 50 år med hovedvægt på den seneste del af perioden. Værket indledes med et udblik til den almindelige indvandring til Europa og nogle af de spørgsmål, denne indvandring rejser. Bogen bygger i stort omfang på den forskning, der har fundet sted i Rockwool Fonden siden slutningen af 1990’erne i indvandrernes levevilkår og samfundsmæssige betydning. Bogen indeholder også helt nye analyser, herunder en analyse af ved hvilken beskæftigelsesgrad indvandrere er neutrale i forhold til de offentlige finanser. Værket indeholder tilsvarende en opdatering af tidligere overslag over den illegale indvandring til Danmark. Endelig suppleres resultaterne fra forskningen i Rockwool Fonden med data fra andre forskeres arbejde og fra Danmarks Statistik.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. nov. 2016

af

af

Jytte Bræmer

d. 3. nov. 2016

Sammendrag af 20 års forskning om indvandrere i Danmark. Viden, der kan bruges bredt i undervisningssammenhæng på mange niveauer og som baggrund for den politiske debat.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennem de sidste 20 år forsket i mange aspekter knyttet til indvandring i Danmark. Integration, uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens, kriminalitetshyppighed, bosætningsmønstre og de makroøkonomiske konsekvenser i forhold til den demografiske udvikling herhjemme. Det har resulteret i en lang række udgivelser, som her er opsummeret, samtidig med, at der er tilføjet nye forskningsresultater fra efteråret 2016 om integration på arbejdsmarkedet. Tidligere analyser af indvandringens påvirkning af de offentlige finanser suppleres desuden med nye opdaterede analyser. Afsluttes af en oversigt over den samlede forskning.

Det er forbilledlig forskningsformidling, hvor detaljerede resultater gennem lang tid opsummeres og sættes ind i en fælles ramme og form, som danner en helhed, der kan bruges i mange forskellige sammenhænge af folk uden faglige forudsætninger. En faktuel fremlæggelse og præsentation, der bør danne baggrund for diskussioner og opgaver om et emne, hvor argumenterne ofte er båret af følelser og ikke fakta.

Indvandringen til EuropaIndvandrerne og det danske uddannelsessystem giver også en generel oversigt, men der er en lang række publikationer, der belyser delelementer, fx : Indvandrerne og det danske uddannelsessystemIndvandringen til Europa giver også en generel oversigt, men der er en lang række publikationer, der belyser delelementer, fx : .