Bøger / faglitteratur

Hvem er jeg? : narcissisme og personlighed i det senmoderne samfund


Beskrivelse


Myten bag narcissisme og dens fortolkning (Narkissos' forvandling ; Introduktion af narcissisme i psykologien) ; Narcissisme i et traditionelt perspektiv (Narcissisme som for meget kærlighed til sig selv ; Et udviklingspsykologisk perspektiv på narcissisme ; Forskelle på narcissisme hos den voksne) ; Narcissisme som alment menneskeligt fænomen i et traditionelt samfundsperspektiv (Narcissisme som samfundsfænomen i et traditionelt perspektiv); Om individet og samfundet i et nyt perspektiv - videnskabsteori! (En verden uden individer? ; Mennesket som forårsaget -? ; Samfund/individ - dualismen) ; Hen imod en ny teori om narcissisme (Kort om personlighedsbegrebet ; Det narcissistiske spektrum ; Den narcissistiske dimension ; Ander dimensioner : egoisme, egocentrisme og individualisme ; Det relationelle individs fremkomst) ; Udkast til en generel personlighedsteori (Personligheden som dimension - med hjælp fra Freud ; Hvad så med selvet? ; Det syge menneske : det stabile og uforanderlige menneske!) ; Narcissisme og det senmoderne samfund (Om tidligere tider ; Ændrede familieforhold , Autoriteternes nedbrydning ; Frihed og valg : liberalismens gennembrud ; Everybody wants their 15 minutes of fame ; Flere penge lig bedre muligheder for selvfremstilling ; Er narcissisme et ungdomsfænomen? ; Narcissisme som barn af urbaniseringen - narcissisme som storbyfænomen ; Er tiden fragmenteret? ; Narcissisme som et forsøg på at finde sig selv i det senmoderne samfund).

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Martin Hjelmborg

2006

Forfatteren er cand.psych. og har en tankevækkende teori om narcissisme, som han ser som en grundlæggende egenskab ved det senmoderne samfund. Han skelner ikke mellem individ og samfund, som han betragter som to sider af samme sag. Troen på en stabil personlighedskerne, vores "jeg", der eksisterer uafhængigt af omgivelserne, anser han for forkert og skadelig, fordi det enkelte menneske søger efter en kerne, der ikke findes. Hans teori ligger således tæt op af den buddhistiske opfattelse af jeg'et, men også af den amerikanske filosof Deweys tanker o. 1910, at personligheden udelukkende dannes i samspil med andre mennesker. Vi er jo flokdyr med en evig kamp om anerkendelse, og afvisninger fra andre får os til at føle tomhed og meningsløshed. Ud fra dette beskrives, hvordan samfundet og den enkelte passer perfekt til dette narcissistiske mønster, med talrige eksempler i kursiv. Han betragter det gammeldags syn på narcissisme, Lasch: Narcissismens kultur, 1979, som for snævert og reaktionært. Bogen er banebrydende og tankevækkende i sine velargumenterede synspunkter og skrevet i et klart, engageret sprog, så den kan læses af alle interesserede, både diverse fagfolk (psykologer, filosoffer, sociologer m.m. samt læsere uden særlig baggrund. Indhold, indledning, ordforklaringer, omfangsrig litteraturliste (dansk, engelsk), bilag, stikordsregister, om forfatteren.


Præsteforeningens blad

Årg. 97, nr. 22/23 (2007)

af

af

Mary E. Holm-Larsen

Årg. 97, nr. 22/23 (2007)