Bøger / faglitteratur / idematerialer

Hvem tæller for? : når musik i åben skole skal finde takten


Beskrivelse


Inspiration til undervisningsforløb på klassebasis for både indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor elevernes læring og dannelse er i centrum. Retter sig mod samarbejdet mellem folkeskole/musikskole og folkeskole/ungdomsskole.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. nov. 2017

af

af

Boy Olesen

d. 22. nov. 2017

Folke-, ungdoms- og musikskolernes undervisere og pædagoger, og i øvrigt alle med interesse for det musikpædagogiske område, får her en interessant og meget anvendelig bog med ideer til praksisforløb når der samarbejdes mellem folkeskolens, ungdomsskolens og musikskolens musikundervisning.

Med folkeskolereformen kom der krav om et gensidigt, forpligtende samarbejde mellem folke-, ungdoms- og musikskole. Den største udfordring er samarbejdet om elevernes lærings- og dannelsesmæssige udbytte af undervisningen. Bogen er inddelt i to dele: 1) Der fremlægges to eksemplariske forløb indenfor hver aldersgruppe inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. 2) Teori, metoder og arbejdsredskaber.

En nødvendig bog der giver gode bud på hvordan der kan samarbejdes omkring musikundervisningen. Bogen indeholder mange gode skematiske oversigter, der er med til at give overblik, ligesom der er mange helt konkrete eksempler fx "På rejse i stemmen", hvor forskellige lege og øvelser detaljeret præsenteres. Bogen er velskrevet og let tilgængelig, velegnet til inspiration, men også god til fordybelse fx i forbindelse med studiekredsarbejde o.l.

Bogen kan relateres til Musik & pædagogik der ser musikken som redskab i det pædagogiske arbejde i forskellige institutionstyper.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 3. maj 2018

af

af

Inger Ubbesen

d. 3. maj 2018


Unge pædagoger

Årg. 78, nr. 4 (2017)

af

af

Lone Sonne

Årg. 78, nr. 4 (2017)