Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?


Beskrivelse


Undersøgelse af, i hvor høj grad førtidspensionisters sociale og helbredsmæssige problemer, i forhold til den øvrige befolkning, specifikt kan tilskrives selve tilkendelsen af en pension.